Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій, формування і розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві, виховання інформаційної культури, вивчення сучасного апаратного і програмного забезпечення комп'ютера.

Метою курсу є засвоєння студентами теоретичних основ і оволодіння практичними вміннями з методології, методики, технології організації та оцінки якості екологічної освіти в сучасній середній школі; формування інтегративного стилю мислення, необхідного сучасному спеціалісту для обліку та реалізації різноманітних освітніх чинників

Метою курсу є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними уміннями та навичками для застосування їх при вивченні математичних і фізичних дисциплін, а також при проведенні самостійних наукових досліджень.

Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами фізичними основами функціонування елементів та пристроїв комп’ютерної техніки, виховання інформаційної культури, вивчення сучасного апаратного і програмного забезпечення комп’ютера.