Керівник проєктної групи

(гарант освітньо-професійної програми) 

кандидат філологічних наук, 

доцент

Хлистун Ірина Валентинівна

 

 

Мета курсу -  формування у здобувачів освіти уявлення про масові комунікації як систему й особливості її функціонування в сучасному суспільстві.

Мета курсу формування предметних компетентностей: ознайомити студентів із загальнотеоретичними питаннями літературного редагування; забезпечити оволодіння методикою роботи з композиційною, тематичною і фактологічною структурами тексту, його лексико-стилістичним оформленням; формувати вміння редагувати тексти різних видів (опис, роздум, розповідь), жанрів (замітка, нарис, стаття тощо) і працювати із зверстаним текстом.

Метою курсу є: вироблення у студентів фахових навичок створення текстів різних жанрів, засвоєння теоретичних знань у галузі практичної журналістики, тобто знань про специфіку різних жанрів журналістики, їх трансформацію у різних сферах ЗМІ, використання та оформлення цих жанрів.

Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичними основами журналістики; усвідомлення першокурсниками ключових понять та процесів у цій комунікативній сфері; засвоєння знань із першооснов журналістської діяльності в її історичних та сучасних формах; вироблення практичних навичок аналізу чужого журналістського продукту та створення власних медіаматеріалів.

Мета курсу – формування професійної моральної свідомості та культури майбутнього журналіста, враховуючи світові традиції регулювання ЗМІ, а також здатності до самостійного морального вибору медіафахівця у складних творчо-виробничих ситуаціях.