Метою курсу є: вивчення особливостей життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, формування оздоровчого світогляду та поведінки людини, стоврення стійких мотивацій до здорового способу життя


Мета курсу: ознайомити студентів із сучасними тео­ретичними положеннями та практичними програмами в галузі валеології, соціальної медицини та гігієни, соціально-гігієнічни­ми проблемами порушень здоров’я, системою управління охо­роною здоров’я.