Метою курсу  «Спортивні ігри з методикою навчання (гандбол)» є вивчення студентами теорії і методики навчання гандболу, оволодіння технікою гри, набуття необхідних знань, умінь та навичок для самостійної педагогічної роботи.

Метою курсу "Футбол, міні-футбол з методикою навчання" є вивчення студентами теорії і методики викладання футболу, оволодіння технікою гри, умінням організації та проведення змагань, набуття необхідних знань, умінь та навичок для самостійної педагогічної роботи.

 Мета дисципліни-надати студентам теоретичні знання та сформувати у них практичні навички для майбутньої професійної діяльності   щодо організації та проведення різних форм занять у системі спорту для всіх.

Метою курсу "Спортивні ігри з методикою навчання" є вивчення студентами теорії і методики викладання футболу, оволодіння технікою гри, умінням організації та проведення змагань, набуття необхідних знань, умінь та навичок для самостійної педагогічної роботи.

Метою курсу є: сприяти оволодінню студентами теоретичними знаннями, практичними навичками, сучасними методами досліджень в організації роботи як вчителя, так і тренера, в умінні творчо використовувати ці знання в подальшій роботі.