Мета: формування у студентів ґрунтовних знань про розвиток історії музичної культури протягом віків; виховання розуміння історичних процесів розвитку музики.