Мета курсу: надати майбутнім учителям хореографії підготовку, що необхідна для професійної орієнтації у змісті викладання українського народного танцю у школі та позашкільних навчальних закладах.

Місце курсу в професійній підготовці студентів. Курс дає можливість студентам ознайомитись із танцювальною культурою нашого народу, різноманітністю жанрів та форм українського народного танцю, танцювальним стилем, лексикою та манерою виконання танців різних регіонів України.

Питання до екзамену

Мета: засвоїти поняття про сценічний рух; навчитися застосовувати на практиці набуті навички сценічного руху під час виконання танцю.

Мета: ознайомити студентів зі становленням історико-побутового танцю, вивчити кращі зразки побутових танців різних історичних епох, навчити створювати хореографічні композиції на основі лексики історико-побутових танців.