Метою курсу є засвоєння основ мистецтва живопису в техніці акварелі, гуаші, олійних фарб; усвідомлення головних засад живописного зображення з натури, по пам’яті, за уявленням та уявою; поглибленні теоретичних знань кольорової гармонії, вихованні розвиненого професійного кольорового мислення, взаємодії кольорових об`ємів у просторі та вмінні окреслити простір на образотворчій площині; ознайомлення з методами, технічними і творчими прийомами, матеріалами, які є базовими для набуття живописної майстерності 

Метою курсу є формування в студентів уміння в сфері творчої роботи; навчання їх спостереженню життя, визначення в ньому суттєвого, типового, вартого відображення в мистецтві, вираження ідейного зауму твору образотворчими виражальними засобами; виховання вміння послідовно працювати над твором від ескізу до його завершення.

Метою курсу є навчання студентів осягнення тривимірності предметів, та правильне підкорення предметів законам перспективи, оволодіння системою побудови художнього зображення на площині.

Метою курсу є розвиток абстрактного й об’ємно-просторового мислення студентів, їх уяви, й фантазії, конструкторсько-аналітичних, проектно-творчих та технологічних здібностей, оволодіння прийомами об’ємного й графічного моделювання форми, організації проектного матеріалу для відтворення художньо-творчого конструкторського задуму в різних видах дизайну

Метою курсу є ознайомлення студентів з теоретичними основами методики викладання предметів освітньої галузі «Технології» в І-ІУ класах загальноосвітньої школи. Соціальні, фізіологічні та психологічні засади навчально-виховної роботи з молодшими школярами з ранньої профдіагностики. Пропедевтика професійної орієнтації молодших школярів. Загальні основи сучасного художнього виробництва, його особливості. Проектно-технологічні та організаційно-економічні основи художньо-трудової діяльності людини.

Метою курсу є ознайомлення студентів з цілісною системою знань з теорії кольорознавства, формування національної художньої культури в мистецтві та сучасному дизайн-середовищі, удосконалення практичних навичок роботи з фарбами, знаходження  гармонії кольорів, розвиток почуття кольору; розвиток художнього смаку, стимулювання творчої активності, виховання емоційно-естетичного відношення до дійсності.