Мета курсу - формування у студентів цілісного уявлення про основні закони виголошення публічної промови та про культуру ділового спілкування, що спрямовано на розвиток професійної компетентності студентів, підвищення культури ділового спілкування та мовної культури